#BialeCertyfikaty - za ile sprzedać swoje oszczędności?

Opublikowany

Ostatni przetarg URE, ostatnia szansa na białe certyfikaty na starych zasadach, tj. wystawione na oszczędność energii pierwotnej. Nie jest dziwne, że robi się nerwowo. Wszyscy się śpieszą, aby rzutem na taśmę zgłosić jeszcze projekty planowane i gorączkowo myślą ile toe certyfikatów zażądać w deklaracji przetargowej.

Moim zdaniem trzeba być nierozsÄ…dnym, aby dla PSPEE, które ma trwaÅ‚ość wiÄ™kszÄ… niż 2 lata zagrać ω > 0,5. OczywiÅ›cie, w dotychczasowej historii pojawiaÅ‚y siÄ™ pojedyncze przypadki graczy, którzy zachowywali siÄ™ odwrotnie niż reszta populacji — najbardziej dobitny taki przypadek wykpiÅ‚em w innym swoim poÅ›cie

Rozumiem, że wszystko jest kwestią zarządzania ryzykiem. Bo inaczej jak zrozumieć cały trud udziału w przetargu, tylko po to, by zadowolić się kwotami, które wkrótce będą dostępne na zasadzie zwykłej procedury? Tak wiem — energia elektryczna zostanie zredukowana o 67%, ale czy dziś, kiedy jest szansa wziąć dwu- lub nawet trzy-krotną pulę, to warto z tego rezygnować?

Jakie są kluczowe czynniki ryzyka? Jeśli złożymy poprawną pod względem formalnym i merytorycznym ofertę przetargową, to pozostają tak naprawdę dwie okoliczności do przemyślenia:
  1. dolna granica przedziaÅ‚u, w której musi znaleźć siÄ™ nasza ω, aby oferta nie wylÄ…dowaÅ‚a wÅ›ród ofert niewybranych
  2. czy w puli wystarczy certyfikatów dla wszystkich uczestników przetargu?

W pierwszej kwestii pomóc może statystyka i zdrowy rozsÄ…dek. ObserwujÄ…c trend Å›redniej wartoÅ›ci omega w kolejnych przetargach odnosi siÄ™ wrażenie, że uczestnicy coraz bardziej rozumiejÄ…, co robiÄ… i po co to robiÄ…. Jest to pewnie spowodowane także obecnoÅ›ciÄ… kilku dużych graczy — firm audytorskich, które grajÄ… na szerokÄ… skalÄ™, przygotowujÄ…c oferty w formule success fee. One majÄ… interes w tym, by ugrać jak najwiÄ™cej. Intuicyjnie spodziewam siÄ™, że ω Å›rednia tym razem wylÄ…duje gdzieÅ› w przedziale (0,45 – 0,6). Dolna poprzeczka w przetargu byÅ‚aby wiÄ™c ustawiona w poÅ‚owie tej wartoÅ›ci (t=0,5 -> t × ω Å›r = 0,225 – 0,3). Tak naprawdÄ™ do tej pory tylko w jednym przetargu, w odniesieniu do 2 lub 3 ofert zdarzyÅ‚o siÄ™, że zostaÅ‚y „niewybrane” dlatego, że Podmioty je skÅ‚adajÄ…ce zagraÅ‚y zbyt ostro, i nie zmieÅ›cili siÄ™ w premiowanym przedziale ω. Dla chÄ™tnych przygotowaÅ‚em prezentacjÄ™ o strategii przetargowej zamieszczonÄ… na innym moim blogu. PodsumowujÄ…c: jeżeli wiÄ™kszość zagra na 0,5, to oznacza sukces dla tych, którzy zaryzykujÄ… i zechcÄ… sprzedać 4-letnie oszczÄ™dnoÅ›ci!

Druga kwestia jest trudniejsza do przewidzenia. Zwłaszcza że w czwartym przetargu poziom konsumpcji puli wzrósł gwałtownie, przekraczając poziom 25%. Wydaje mi się jednak, że i tym razem cała pula nie zostanie rozdana. Po pierwsze dlatego, że duzi gracze (ETS i przedsiębiorstwa energetyczne) mają osobne pule w drugiej i trzeciej kategorii przetargowej. Po drugie dlatego, że działając w pospiechu łatwo zrobić błąd rachunkowy, zapomnieć jakiegoś załącznika etc. w wyniku czego wiele ofert zostanie odrzuconych z powodów formalnych. To najczęstsza przyczyna porażki udziału w przetargach, dlatego trzeba uważnie śledzić nie tylko przepisy ustawy i rozporządzenia, ale także zachcianek URE, które są opublikowane na BIP — zestawienie podstawowych informacji oraz zestawienie przesłanek odrzucenia oferty Zakładam więc, że i tym razem puli certyfikatów nie zabraknie.

Zostało jeszcze kilka dni. Dla mnie to czas bardzo intensywnej pracy, nierzadko siedzenia po nocach. Wszystkim działającym na tym samym froncie, a przede wszystkim naszym Klientom, życzę sukcesów w przetargu.

Autor
Kategorie