Wszystkie przetargi URE na #BialeCertyfikaty zostały już rozstrzygnięte

Opublikowany

Wyniki ostatniego przetargu są już opublikowane, dlatego nadszedł czas podsumowań.

Po pierwsze bardzo się cieszę, że do końca udało mi się zachować 100% skuteczność udziału w przetargach — wszyscy, którym pomagałem w przygotowaniu oferty przetargowej, znaleźli się w gronie zwycięzców — tzn. na liście ofert wybranych. Zważywszy na presję czasową towarzyszącą przygotowaniu ofert przetargowych, należy uznać to za sukces.

Po drugie chciałbym przypomnieć swoje prognozy i rekomendacje dotyczące strategii przetargowej, które sprawdziły się niemal dokładnie. Chętnych odsyłam do tego posta i jeszcze tutaj.

Nie brałem udziału w pierwszych dwóch przetargach, a jedynie w trzech ostatnich. W tym czasie pozyskałem dla Klientów łącznie ok. 16900 toe białych certyfikatów (przy czym ok. 4 tys.toe dotyczy zgłoszenia przedsięwzięć planowanych, które muszą jeszcze zostać zrealizowane). Biorąc pod uwagę, że w pięciu przetargach rozdysponowano ok. 1530 tys. toe to mój (i mojego zespołu, bo przecież nie wszystko robiłem sam) udział w skali kraju jest na poziomie 1,1%.

GratulujÄ™ moim Klientom i wszystkim zwyciÄ™zcom w przetargu. Dla tych, którym siÄ™ nie udaÅ‚o, jest jeszcze szansa do 30 wrzeÅ›nia na zgÅ‚oszenie przedsiÄ™wzięć zakoÅ„czonych po 1 stycznia 2014 – zgÅ‚oszenie na nowych zasadach, czyli liczone wg oszczÄ™dnoÅ›ci energii finalnej.
Wszyscy inni mogą uzyskać białe certyfikaty, jeśli będą o nie wnioskować na etapie planowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Zapraszam do współpracy.

Linki:
Wyniki przetargu sÄ… opublikowane na stronie BIP URE
Zbiorcze omówienie wyników znajduje siÄ™ na stronie URE – efektywność energetyczna

Autor
Kategorie