Kategoria Duchowość

 • Spotkanie ze ZmartwychwstaÅ‚ym

  Maria Magdalena staÅ‚a przed grobem pÅ‚aczÄ…c. A kiedy /tak/ pÅ‚akaÅ‚a, nachyliÅ‚a siÄ™ do grobu i ujrzaÅ‚a dwóch aniołów w bieli, siedzÄ…cych tam, gdzie leżaÅ‚o ciaÅ‚o Jezusa – jednego w miejscu gÅ‚owy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu pÅ‚aczesz? OdpowiedziaÅ‚a im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go poÅ‚ożono. Gdy to powiedziaÅ‚a, odwróciÅ‚a siÄ™ i ujrzaÅ‚a stojÄ…cego Jezusa, ale nie wiedziaÅ‚a, że to Jezus. RzekÅ‚ do niej Jezus: Niewiasto, czemu pÅ‚aczesz? Kogo szukasz?

  Opublikowany · Autor

 • Czy istnieje duchowy Å›wiat? Czy Bóg, anioÅ‚y, demony, Å›wiÄ™ci majÄ… na nas realny wpÅ‚yw? Czy istnieje „ziemia niczyja” – duchowa przestrzeÅ„ neutralna?

  Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż poprzedni».

  Opublikowany · Autor

 • Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzieÅ„ tygodnia, byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiÄ…t stadiów od Jerozolimy, Rozmawiali oni z sobÄ… o tym wszystkim, co siÄ™ wydarzyÅ‚o. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobÄ…, sam Jezus przybliżyÅ‚ siÄ™ i szedÅ‚ z nimi. Lecz oczy ich byÅ‚y niejako na uwiÄ™zi, tak że Go nie poznali. On zaÅ› ich zapytaÅ‚: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobÄ… w drodze?» Zatrzymali siÄ™ smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedziaÅ‚ Mu: «Ty jesteÅ› chyba jedynym z przebywajÄ…cych w Jerozolimie, który nie wie, co siÄ™ tam w tych dniach staÅ‚o».
  Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: Były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje, Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli». Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały?» I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»
  W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

  Opublikowany · Autor

 • Jezus powiedziaÅ‚ do swoich uczniów:
  «Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy».

  Opublikowany · Autor

 • Zaskoczenie, bardzo pozytywne zaskoczenie… Papież Franciszek podbiÅ‚ moje serce. WczeÅ›niej myÅ›laÅ‚em, że to ja jestem radykalny – „wiecznie mÅ‚ody-gniewny”, ale w takich chwilach ze wstydem milknÄ™. MyÅ›lÄ™, że to nagranie – przesÅ‚anie papieża do amerykaÅ„skich zielonoÅ›wiÄ…tkowców – to wart odnotowania moment historyczny, to pewien przeÅ‚om. Papież z tego powodu już spotkaÅ‚ siÄ™ z olbrzymiÄ… falÄ… krytyki i niezrozumienia. I choć zmiany dokonujÄ… siÄ™ bardzo mozolnie to takie znaki dotykajÄ… mojego serca, które stara wsÅ‚uchiwać siÄ™ w to co Duch mówi dziÅ› do KoÅ›cioÅ‚a,i spoglÄ…dać gdzie On nas prowadzi

  Opublikowany · Autor