Kategoria Polityka energetyczna

 • Zapraszam do lektury mojego bloga o biaÅ‚ych certyfikatach. Ostatnio opublikowaÅ‚em tekst, który może siÄ™ wydać kontrowersyjny…

  Opublikowany · Autor

 • Również tym razem opublikowane wyniki V przetargu URE na biaÅ‚e certyfikaty sÄ… pomyÅ›lne dla moich Klientów. UdaÅ‚o mi siÄ™ utrzymać 100% skuteczność udziaÅ‚u w przetargach. Tylko raz, w III przetargu, oferta przeze mnie przygotowana zostaÅ‚a odrzucona, ale z sukcesem zostaÅ‚a zgÅ‚oszona w IV przetargu po „kosmetycznej” zmianie kwalifikacji przedsiÄ™wziÄ™cia.

  Gratuluję moim Klientom i wszystkim zwycięzcom w przetargu.

  Opublikowany · Autor

 • ObserwujÄ™ to „pospolite ruszenie” zwiÄ…zane z ostatnim przetargiem URE na biaÅ‚e certyfikaty. W rozmowach czÄ™sto pojawia siÄ™ wÄ…tek: „jakie ω przejdzie tym razem?” Każdy chciaÅ‚by zagrać ostro, ale trochÄ™ siÄ™ boi… Obawia siÄ™ tym bardziej, im wiÄ™kszÄ… kwotÄ… (wiÄ™kszym projektem) ryzykuje.
  Moim zdaniem trzeba być nierozsÄ…dnym, aby dla PSPEE, które ma trwaÅ‚ość wiÄ™kszÄ… niż 2 lata zagrać ω > 0,5.

  Opublikowany · Autor

 • MiÅ‚o siÄ™ dowiedzieć po kilku miesiÄ…cach, że praca wÅ‚ożona w styczniu na rzecz dobrego przygotowania audytów i ofert przetargowych na biaÅ‚e certyfikaty tym razem także nie okazaÅ‚a siÄ™ daremna.

  Opublikowany · Autor

 • Ustawa o EfektywnoÅ›ci Energetycznej zostaÅ‚a opublikowana w Dzienniku Ustaw.
  Zgodnie z art. 60. ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r. Tym samym obowiązek transpozycji zapisów Dyrektywy EED (2012/27/UE) do krajowego porządku prawnego został wypełniony.

  Opublikowany · Autor