Articles

 • …Å›mierć zwarÅ‚a siÄ™ z życiem i w boju, o dziwy,
  choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
  Alleluja!
  Alleluja - chwała Barankowi, który za mnie życie dał

  Opublikowany · Autor

 • ObserwujÄ™ to „pospolite ruszenie” zwiÄ…zane z ostatnim przetargiem URE na biaÅ‚e certyfikaty. W rozmowach czÄ™sto pojawia siÄ™ wÄ…tek: „jakie ω przejdzie tym razem?” Każdy chciaÅ‚by zagrać ostro, ale trochÄ™ siÄ™ boi… Obawia siÄ™ tym bardziej, im wiÄ™kszÄ… kwotÄ… (wiÄ™kszym projektem) ryzykuje.
  Moim zdaniem trzeba być nierozsÄ…dnym, aby dla PSPEE, które ma trwaÅ‚ość wiÄ™kszÄ… niż 2 lata zagrać ω > 0,5.

  Opublikowany · Autor

 • MiÅ‚o siÄ™ dowiedzieć po kilku miesiÄ…cach, że praca wÅ‚ożona w styczniu na rzecz dobrego przygotowania audytów i ofert przetargowych na biaÅ‚e certyfikaty tym razem także nie okazaÅ‚a siÄ™ daremna.

  Opublikowany · Autor

 • Już za kilka dni, w Å›rodÄ™ 22 czerwca, do Rybnika na zaproszenie Mężczyzn Å›wiÄ™tego Józefa przyjeżdża Donald Turbitt. Jest to jego pierwsza wizyta w Rybniku. Wszystkich mężczyzn zapraszamy na mszÄ™ Å›wiÄ™tÄ… i spotkanie z Donaldem do koÅ›cioÅ‚a ojców Werbistów o godzinie 18:30. KoÅ›ciół w centrum Rybnika (ul. KoÅ›ciuszki), wszÄ™dzie blisko – 3 minuty spaceru od PKP, 5 minut od Placu WolnoÅ›ci. Pod koÅ›cioÅ‚em i przy Politechnice dostÄ™pne bezpÅ‚atne miejsca parkingowe.

  Opublikowany · Autor

 • Ustawa o EfektywnoÅ›ci Energetycznej zostaÅ‚a opublikowana w Dzienniku Ustaw.
  Zgodnie z art. 60. ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r. Tym samym obowiązek transpozycji zapisów Dyrektywy EED (2012/27/UE) do krajowego porządku prawnego został wypełniony.

  Opublikowany · Autor