Articles

 • Gdy po pewnym czasie Jezus wróciÅ‚ do Kafarnaum, posÅ‚yszano, że jest w domu. ZebraÅ‚o siÄ™ zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie byÅ‚o miejsca, a On gÅ‚osiÅ‚ im naukÄ™. I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosÅ‚o czterech. Nie mogÄ…c z powodu tÅ‚umu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus siÄ™ znajdowaÅ‚, i przez otwór spuÅ›cili nosze, na których leżaÅ‚ paralityk. Jezus, widzÄ…c ich wiarÄ™, rzekÅ‚ do paralityka: „Dziecko, odpuszczone sÄ… twoje grzechy”. A siedziaÅ‚o tam kilku uczonych w PiÅ›mie, którzy myÅ›leli w sercach swoich: „Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?” Jezus poznaÅ‚ zaraz w swym duchu, że tak myÅ›lÄ…, i rzekÅ‚ do nich: „Czemu myÅ›li te nurtujÄ… w waszych sercach? Cóż jest Å‚atwiej: powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone sÄ… twoje grzechy, czy też powiedzieć: WstaÅ„, weź swoje nosze i chodź? Otóż, żebyÅ›cie wiedzieli, iż Syn CzÅ‚owieczy ma na ziemi wÅ‚adzÄ™ odpuszczania grzechów – rzekÅ‚ do paralityka: MówiÄ™ ci: WstaÅ„, weź swoje nosze i idź do swego domu!” On wstaÅ‚, wziÄ…Å‚ zaraz swoje nosze i wyszedÅ‚ na oczach wszystkich. Zdumieli siÄ™ wszyscy i wielbili Boga, mówiÄ…c: „Nigdy jeszcze nie widzieliÅ›my czegoÅ› podobnego”. (Mk 2, 1-12)

  Opublikowany · Autor

 • Opublikowany · Autor

 • Zapraszam do lektury mojego bloga o biaÅ‚ych certyfikatach. Ostatnio opublikowaÅ‚em tekst, który może siÄ™ wydać kontrowersyjny…

  Opublikowany · Autor

 • Również tym razem opublikowane wyniki V przetargu URE na biaÅ‚e certyfikaty sÄ… pomyÅ›lne dla moich Klientów. UdaÅ‚o mi siÄ™ utrzymać 100% skuteczność udziaÅ‚u w przetargach. Tylko raz, w III przetargu, oferta przeze mnie przygotowana zostaÅ‚a odrzucona, ale z sukcesem zostaÅ‚a zgÅ‚oszona w IV przetargu po „kosmetycznej” zmianie kwalifikacji przedsiÄ™wziÄ™cia.

  Gratuluję moim Klientom i wszystkim zwycięzcom w przetargu.

  Opublikowany · Autor

 • Spotkanie ze ZmartwychwstaÅ‚ym

  Maria Magdalena staÅ‚a przed grobem pÅ‚aczÄ…c. A kiedy /tak/ pÅ‚akaÅ‚a, nachyliÅ‚a siÄ™ do grobu i ujrzaÅ‚a dwóch aniołów w bieli, siedzÄ…cych tam, gdzie leżaÅ‚o ciaÅ‚o Jezusa – jednego w miejscu gÅ‚owy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu pÅ‚aczesz? OdpowiedziaÅ‚a im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go poÅ‚ożono. Gdy to powiedziaÅ‚a, odwróciÅ‚a siÄ™ i ujrzaÅ‚a stojÄ…cego Jezusa, ale nie wiedziaÅ‚a, że to Jezus. RzekÅ‚ do niej Jezus: Niewiasto, czemu pÅ‚aczesz? Kogo szukasz?

  Opublikowany · Autor